Menu

Ponad 96 basenów olimpijskich!

W 2023 roku w 3 Browarach Carlsberg Polska sumarycznie zmniejszyliśmy zużycie wody o 240 000 m3. Jak? Między innymi poprzez inwestycję w nową linię rozlewniczą B3 w Browarze Okocim oraz zamykanie obiegów wody, czyli jej odzysk i ponowne wykorzystanie w innym miejscu np. woda z procesu pakowania jest powtórnie wykorzystywana do mycia skrzynek na butelki zwrotne.

Codziennie dążymy do celu „ZERO marnowania wody”, a osiągane postępy są wynikiem regularnego monitorowania jej zużycia oraz pomysłowości, zaangażowania i inicjatyw optymalizacyjnym zgłaszanych przez naszych pracowników.

Więcej przykładów działań firmy na rzecz środowiska znajdziesz w Raporcie ESG

ZERO odpadów opakowaniowych

Szklana butelka zwrotna jest najbardziej przyjaznym środowisku opakowaniem napojowym na polskim rynku. Jej ślad węglowy maleje z każdym użyciem. Jedną taką butelkę można użyć do 20 razy, a każda z nich jest w 71% wyprodukowana ze szklanej stłuczki (surowiec wtórny). Blisko 1/3 wolumenu piw Carlsberg Polska sprzedawana jest właśnie w butelce zwrotnej, a w 2023 r. 93% z nich wróciło do browarów i zostało ponownie napełnione.

Zwrotność butelek, czyli jak często i szybko są odnoszone do sklepu, zależy głównie od konsumentów, których zachęcamy do oddawania butelek. Tylko wspólnie możemy osiągnąć 100% zwrotności i minimalizować ślad węglowy butelek wielokrotnego użytku.

Więcej przykładów działań na rzecz minimalizacji odpadów opakowaniowych znajdziesz w Raporcie ESG Carlsberg Polska za rok 2023.

Nigdy nie jedź po alkoholu. Ruszaj tylko na trzeźwo!

51,3 mln osób – taki był zasięg zeszłorocznej odsłony programu „Trzeźwo myślę”. Razem z marką Carlsberg docieraliśmy do kierowców z przekazem „Nigdy nie jedź po alkoholu. Ruszaj tylko na trzeźwo.”, który pojawił się na miejskich billboardach, bankomatach, portalach internetowych jak gazeta.pl, allegro, OLX czy OTOMOTO, w mediach społecznościowych i w prasie.

Dążymy do „ZERA nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu”. Działamy na rzecz eliminacji pijanych kierowców z polskich dróg i edukujemy czym jest odpowiedzialna konsumpcja alkoholu. Realizujemy jeszcze inne działania w tym zakresie, o których przeczytasz w Raporcie ESG Carlsberg Polska za rok 2023.

Kontrola trzeźwości – obowiązkowo!

W 2023 wprowadziliśmy obowiązkowe kontrole trzeźwości wszystkich kierowców wjeżdżających na teren naszych Browarów: od dostawców i przewoźników, po usługodawców, gości i oczywiście pracowników. W pierwszym roku akcji wykryliśmy aż 18 nietrzeźwych kierowców, co pokazuje, że mamy realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. We wszystkich sytuacjach powiadomione zostały odpowiednie służby, a my dzielimy się tą praktyką zachęcając innych przedsiębiorców do wdrażania tożsamych działań. Razem możemy dążyć do celu „ZERO wypadków” i „ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu”.

Więcej o naszych działaniach odpowiedzialnościowych przeczytasz w Raporcie ESG Carlsberg Polska za rok 2023.

Grunt to ziemia

W 2023 roku podjęliśmy współpracę z rolnikami, którzy potrafią prowadzić swoje uprawy tak by regenerować glebę, z której rośliny czerpią składniki mineralne i wodę. Naszą ambicją jest by do 2030 roku 30% surowców, wykorzystywanych do warzenia piwa pochodziło właśnie z upraw regeneratywnych. GRUNT TO ZIEMIA, to pierwsze piwo, które uwarzyliśmy na słodzie, pochodzącym z upraw stosujących praktyki rolnictwa regeneratywnego. Naszym działaniem pokazujemy rolnikom, że to jest przyszłość i kierunek, w jakim zmierzamy.

O charakterystyce rolnictwa regeneratywnego, czyli produkcji rolniczej, która nie szkodzi środowisku przyrodniczemu, przeczytasz w zakładce GRUNT TO ZIEMIA.

Zero wypadków w miejscu pracy

Bezpieczeństwo to nasz priorytet i każdy pracownik jest za nie współodpowiedzialny. Przestrzegamy zasad, zachowujemy uważność, obserwujemy swoje otoczenie pracy i natychmiast zgłaszamy wszelkie zachowania lub sytuacje potencjalnie niebezpieczne, ale też te, które mogłyby podnieść standardy bezpieczeństwa. W 2023 roku nasi pracownicy zgłosili ponad 5 tys. obserwacji behawioralnych i ponad 21 tys. obserwacji technicznych! Każde zgłoszenie to kolejny krok w kierunku „ZERA wypadków”.  

O Dniach Bezpieczeństwa, kursach bezpiecznej jazdy i szkoleniach prewencyjnych przeczytacie w Raporcie ESG Carlsberg Polska za rok 2023.  

Dwa z jednego czyli kogeneracja

Od 2023 roku w przyzakładowej oczyszczali ścieków Browaru Okocim* wykorzystujemy biogaz powstający podczas procesu oczyszczania ścieków jako odnawialne źródło energii. Generowana energia pokryje 73% zapotrzebowania oczyszczalni na energię cieplną i 36% na energię elektryczną. Ten projekt to dowód ogromnego zaangażowania i pomysłowości naszych pracowników, dla których odpowiedzialność środowiskowa jest ważnym elementem codziennej pracy. Wspólnie dążymy do celu „ZERO śladu węglowego”.

Więcej przykładów działań na rzecz środowiska znajdziesz w Raporcie ESG za rok 2023.

*Czy wiesz, że oczyszczalnia ścieków należąca do Browaru Okocim oczyszcza również ścieki pochodzące z miasta Brzesko, co stanowi 60% jej pracy.

Zero wypadków na wysokości

Dzięki inicjatywie pracowników linii pakującej B2 w Browarze Bosman w 2023 r. stworzyliśmy 10 jeszcze bezpieczniejszych miejsc pracy na wysokości. Zakupiliśmy sprzęt asekuracyjny i przeszkoliliśmy 40 osób. W każdym z 10 miejsc w razie wypadku, zapobiegniemy groźnemu upadkowi pracownika na ziemię. To działanie pokazuje, jak ważna jest rola pracowników w budowaniu jeszcze bezpieczniejszych miejsc pracy – tylko wspólnymi siłami i zaangażowaniem możemy osiągnąć cel „ZERO wypadków”.

Nie ma „progu”, od którego nie może być jeszcze bezpieczniej. Dlatego ciągle się szkolimy i rozwijamy sposoby, żeby pracowało się jeszcze lepiej. O naszych projektach zrealizowanych w obszarze BHP przeczytasz w Raporcie ESG Carlsberg Polska.

Ponad 11 basenów olimpijskich!

Dzięki modernizacji linii butelkowej B3 w Browarze Okocim, na której zainstalowaliśmy nowy zespół monobloku (płuczka butelek, rozlewaczka i kontrolery) oraz w pełni zautomatyzowaną etykieciarkę, udało nam się ograniczyć ilość zużywanej na niej wody o blisko połowę, czyli prawie 28 500 m3 rocznie.

Codziennie dążymy do celu „ZERO marnowania wody”, a osiągane postępy są wynikiem regularnego monitorowania jej zużycia oraz pomysłowości, zaangażowania i inicjatyw optymalizacyjnym zgłaszanych przez naszych pracowników.

Więcej przykładów działań na rzecz środowiska znajdziesz w Raporcie ESG za rok 2023.

Duma z Browaru Kasztelan

Browar Kasztelan jest liderem w minimalizacji zużycia wody na 1 hl uważonego piwa. W 2023 roku osiągnął wyniki 2,3 hl wody na hl piwa (2,55 średnia dla trzech Browarów Carlsberg Polska). Kluczem do sukcesu było zaangażowanie pracowników, ich pomysłowość i energia do realizacji nieszablonowych projektów, jak montaż nowoczesnych lamp UV do dezynfekcji wody, montaż dodatkowego zbiornika wody gorącej na warzelni czy zwiększenie wykorzystania wody odzyskanej z płuczki puszek na potrzeby linii butelkowej.

Nasz cel to ZERO marnowania wody. Więcej przykładów zrealizowanych projektów znajdziesz w Raporcie ESG Carlsberg Polska.

Wywarzone Duety

Nasze zespoły tworzą fantastyczni ludzie z różnych pokoleń od Z do 50+. Mieszają się metody pracy, potrzeby i oczekiwania. By współpracowało nam się jeszcze lepiej, by budować wzajemne zrozumienie, zrealizowaliśmy projekt „Wywarzone Duety”, w którym pracownicy ze skrajnych pokoleń wymyślali wspólnie projekty, a najlepsze z nich będą realizować.

Przykłady innych działań, dzięki którym pracuje nam się jeszcze lepiej, znajdziesz w Raporcie ESG Carlsberg Polska za 2023 rok.