Menu

ZERO śladu węglowego

Nasza ambicja ZERO śladu węglowego została ustanowiona w naszym poprzednim programie ESG, Together Towards ZERO (TTZ). Wraz z ewolucją programu do Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB), podnieśliśmy nasz poziom ambicji, utrzymując cele do 2030 r. i wprowadzając nowy cel na 2040 r.

Będziemy nadal realizować nasze zobowiązania Together Towards ZERO, w tym cel ZEROWEJ emisji dwutlenku węgla w naszych browarach i 30% zmniejszenie naszego śladu z łańcucha wartości (tzw. beer-in-hand) do 2030 roku. Nasz nowy cel to osiągnięcie ZERO emisji dwutlenku węgla netto w całym naszym łańcuchu wartości do 2040 roku.

Aby osiągnąć nasze ambicje i cele w zakresie emisji dwutlenku węgla, podejmiemy konkretne działania w całym naszym łańcuchu wartości. W tych dążeniach pomogą nam dwa nowe obszary w naszym programie: ZERO śladu rolniczego i ZERO odpadów opakowaniowych.

ZERO Śladu Węglowego inforgrafika.jpg