Menu

Carlsberg Polska Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

numer KRS: 0000043669,
kapitał zakładowy: 666 200 000 PLN
NIP: 869-163-74-82, 
Regon: 851638844, BDO: 000020615

market-bg.png

Zarząd Carlsberg Polska

Mieszko Musiał, prezes zarządu

Mieszko Musiał od lat związany jest z branżą piwną. Od 1998 roku w ramach Carlsberg Polska pracował na wielu szczeblach działu sprzedaży, pełniąc m.in. role Dyrektora ds. Handlu Nowoczesnego oraz Dyrektora Sprzedaży Off Trade. W 2015 i 2016 pracował poza Polską na rzecz Grupy, pełniąc funkcję Group Sales Execution Director i odpowiadał za wdrożenie systemu realizacji sprzedaży w Azji i Europie. Od listopada 2016 do listopada 2020 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Sprzedaży. Zanim dołączył do Carlsberg Polska odpowiadał za konsolidację grupy kapitałowej Can-Pack. Mieszko Musiał jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University, a także wielu specjalistycznych kursów, m.in. Insead, obecnie uczestnik programu MBA. Prywatnie pilot samolotowy i podróżnik, jednak jego największą pasją jest rodzina. Funkcję Prezesa Zarządu pełni od 2 listopada 2020 roku.

Jolanta Gieniec-Biegańska, wiceprezes zarządu ds. finansowych

Od 20 lat pracuje w Carlsberg Polska, początkowo jako kontroler komercyjny, następnie pełniła funkcję kontrolera finansowego nadzorując koszty, planowanie finansowe oraz planowanie strategiczne. Wcześniej związana z firmą Wedel, gdzie rozpoczęła karierę zawodową w pionie finansowym, zaś kontynuowała ją w planowaniu finansowym i księgowości. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wolne chwile spędza z rodziną, ma męża oraz dwójkę dzieci; ponadto nurkuje, lubi góry i jazdę na nartach.

Joanna Glonek, wiceprezes ds. sprzedaży

Joanna Glonek związana jest z Carlsberg Polska od ponad 20 lat, gdy dołączyła do zespołu Browaru Okocim w Brzesku. Swoje doświadczenie w pracy z klientami budowała na różnych stanowiskach w dziale sprzedaży i Horeca, m.in. jako Key Account Manager. W obszarze Trade Marketingu jako menedżer rozwoju kanałów sprzedaży z sukcesem wsparła przygotowanie i realizację projektu EURO 2012 w Polsce. Joanna posiada również doświadczenie w obszarze marketingu na stanowisku Senior Brand Managera, na którym odpowiadała za jedną z kluczowych marek w portfolio Carlsberg Polska – Harnasia. Od listopada 2017 roku pełniła funkcję dyrektora ds. rozwoju rynku, by w 2021 objąć stanowisko  wiceprezesa zarządu ds. sprzedaży.

Michał Pertkiewicz, wiceprezes zarządu ds. personalnych i administracji

Michał Pertkiewicz posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w obszarze HR, które przed dołączeniem do Carlsberg Polska zdobywał m.in. w Banku Millennium i Unilever. Pracował jako partner biznesowy HR zarówno na poziomach lokalnych jak i regionalnych. Prowadził od strony HR m.in. projekty transformacji biznesowej w krajach skandynawskich i Europy wschodniej, był liderem HR w Europejskim Centrum Operacji Unilever, a także kierował działem administracji personalnej i płac na poziomie Europy środkowo-wschodniej, wspierając cyfrową transformację. Był również odpowiedzialny za rozwój kompetencji przywództwa w Polsce i krajach bałtyckich.​ Do Carlsberg Polska dołączył w 2021 roku, gdzie odpowiada za tworzenie i realizację strategii personalnej.

Michał Pertkiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, gdzie studiował psychologię oraz ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Ukończył wiele specjalistycznych szkoleń z zakresu budowania zespołów i rozwoju przywództwa.