Menu

 

ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji

Nasza ambicja ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji została ustanowiona w naszym poprzednim programie ESG, Together Towards ZERO (TTZ). Wraz z ewolucją programu do Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB), dostosowaliśmy nasz poziom ambicji, aby uwzględnić dodatkowe cele i działania, z nowymi kamieniami milowymi w 2030 roku.

Będziemy nadal realizować nasze zobowiązania Together Towards ZERO, w tym zachęcać do odpowiedzialnego zachowania poprzez nasze marki, nasze opakowania i lokalne partnerstwa. Oprócz tego wprowadzamy nowe ambitne cele w tym 35% udziału w globalnym portfelu naszych piw o niskiej zawartości alkoholu i bezalkoholowych, aby dalej stwarzać i zwiększać możliwości wyboru dla naszych konsumentów.

ZERO Nieodpowiedzialnej Konsumpcji.jpg