Menu

Carlsberg Polska Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

numer KRS: 0000043669,
kapitał zakładowy: 666 200 000 PLN
NIP: 869-163-74-82, 
Regon: 851638844, BDO: 000020615

market-bg.png

Zarząd Carlsberg Polska

Mieszko Musiał, prezes zarządu

Mieszko Musiał od lat związany jest z branżą piwną. Od 1998 roku w ramach Carlsberg Polska pracował na wielu szczeblach działu sprzedaży, pełniąc m.in. role Dyrektora ds. Handlu Nowoczesnego oraz Dyrektora Sprzedaży Off Trade. W 2015 i 2016 pracował poza Polską na rzecz Grupy, pełniąc funkcję Group Sales Execution Director i odpowiadał za wdrożenie systemu realizacji sprzedaży w Azji i Europie. Od listopada 2016 do listopada 2020 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Sprzedaży. Zanim dołączył do Carlsberg Polska odpowiadał za konsolidację grupy kapitałowej Can-Pack. Mieszko Musiał jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University, a także wielu specjalistycznych kursów, m.in. Insead, obecnie uczestnik programu MBA. Prywatnie pilot samolotowy i podróżnik, jednak jego największą pasją jest rodzina. Funkcję Prezesa Zarządu pełni od 2 listopada 2020 roku.

Jolanta Gieniec-Biegańska, wiceprezes zarządu ds. finansowych

Od 12 lat pracuje w Carlsberg Polska, początkowo jako kontroler komercyjny, następnie pełniła funkcję kontrolera finansowego nadzorując koszty, planowanie finansowe oraz planowanie strategiczne. Wcześniej związana z firmą Wedel, gdzie rozpoczęła karierę zawodową w pionie finansowym, zaś kontynuowała ją w planowaniu finansowym i księgowości. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wolne chwile spędza z rodziną, ma męża oraz dwójkę dzieci; ponadto nurkuje, lubi góry i jazdę na nartach.

Wojciech Żabiński, wiceprezes zarządu ds. marketingu

Doświadczony menedżer, od ponad 20 lat związany z marketingiem. Rozpoczął pracę w Carlsberg Polska w 2004 roku, przechodząc przez kolejne stanowiska w dziale marketingu. We wrześniu 2010 roku objął pozycję dyrektora ds. EURO 2012, by z sukcesem zrealizować ten projekt. Następnie pełnił funkcję dyrektora ds. innowacji i portfela marek specjalnych, a we wrześniu 2015 roku objął stanowisko wiceprezesa zarządu ds. marketingu. Swoje doświadczenie w obszarze marketingu rozwijał w British American Tobacco oraz w Grupie Eurocash.